Release!

– Swedish –

Tack alla som kom och delade min poesi debut med mig.
Dagen började med sedvanlig uppvärmning för poeter inför en sådan tillställning med att hänga i sandlådan med min lilla son. Varm i hjärtat framför i alla fall jag min poesi som bäst.

The English Bookshop är litet och intimt men rymmer många stora hjärtan och där samlades vi. Det är nervöst att signera böcker, mer nervöst än att läsa sin poesi. Nu låter jag poesin leva sitt eget liv och jag hoppas ta del av hur ni med er inre röst samtalar med den.
Om ni inte hade möjlighet att närvara kan ni köpa boken på
www.creativepublishing.se
Skickar över hela världen!
Mitt hem doftar underbart av alla vackra blommor. Tack!
Med värme/Linda

– ENGLISH –
Thank you all who came and shared my book launch and poetry debut. My day began with the usual warm-up for poets prior such occasion, to hang out in the sandbox with my little son. I perform my poetry at its best, being warm in my heart.

The English Bookshop is small and intimate, but hold room for many big hearts and that is where we gathered. It is nervous to sign books, more nervous than reading the poetry. Now I have set the poems free to live their life of their own and I hope to hear from you how your inner voice communicates with the poems.

If you weren’t able to attend, you can buy the book on www.creativepublishing.se
Shipping world wide!
My home is parfumed by all the beautiful flowers. Thank you!
With warmth/Linda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *